Wetenschappelijk onderzoek:
Promovendus Yasemin Türk deelt ervaring als arts-onderzoeker

Longarts in opleiding, Astrid Aardenburg - van Huisstede voerde onderzoek uit naar de mogelijke relatie tussen astma en ernstig overgewicht. Mensen met ernstig overgewicht die astma hebben, profiteren nog meer van een operatieve maagverkleining dan obesen zonder astma, ontdekte Astrid. De astmatische klachten verdwijnen, de longen functioneren aanzienlijk beter. Astrid promoveerde 13 oktober op het proefschrift 'Morbid obesity and asthma'. Haar proefschrift kun je hier lezen. Yasemin Türk, arts-onderzoeker promovendus longziekten, is opvolgster van het onderzoek. Zij onderzoekt het effect van longrevalidatie op de klachten, conditie en de chronische luchtwegontsteking van obese astmapatiënten.

Waar Astrid het effect van bariatrische chirurgie heeft onderzocht, gaat Yasemin verder op zoek naar een oplossing waarbij deze zelfde groep patiënten niet onder het mes hoeven te gaan. Lichaamsbeweging en obesitas spelen een belangrijke rol bij astma. Daarom hoopt Yasemin met haar onderzoek een lifestyle programma neer te zetten met als doel tot vermindering van de astma klachten bij obesen. In samenwerking met de afdelingen longziekten, fysiotherapie, medische psychologie en diëtetiek heeft zij het SMILE (Self-Management and Intensive lung Exercise) programma ontwikkeld. Dit is een intensieve longrevalidatie programma bestaande uit high intensity training, psychologische sessies en een dieet. Daarnaast maakt een gedeelte van de patiënten ook gebruik van een online-zelfmanagement programma. ‘Zo een intensieve lifestyle programma vraagt veel van patiënten. Het doel is om af te vallen, conditie op te bouwen en om astmaklachten te verbeteren. Ik hoop hiermee op gedragsverandering, zodat patiënten inzicht krijgen in hun ziekte en gemotiveerd zijn om te blijven bewegen.’ vertelt Yasemin.

Yasemin krijgt veel ondersteuning van collega's van andere afdelingen. Zo wil zij de afdelingen fysiotherapie, medische psychologie en diëtisten hartelijk danken voor hun medewerking. Yasemin: ‘Het onderzoek voer ik niet alleen uit, ook de afdelingen werken mee aan het onderzoek. Gelukkig is iedereen welwillend en werkt actief mee. Onderzoek doen in Franciscus Gasthuis is erg goed bevallen. Je merkt dat het ziekenhuis openstaat voor onderzoek. Dat is een mooie mogelijkheid voor andere collega's die geïnteresseerd zijn om ook een onderzoek uit te voeren. Het voegt iets toe aan je carrière en je leert als arts op een bepaalde manier denken!’

Naast de genoemde afdelingen wil Yasemin ook haar begeleider Braunstahl bedanken. Yasemin vertelt: ‘Dr. Braunstahl is een zeer betrokken begeleider. Wekelijks komen we bij elkaar om de voortgang van het onderzoek te bespreken, maar ook tussendoor is hij altijd bereid om vragen te beantwoorden of te luisteren. Onderzoek doen gaat helaas niet altijd zonder tegenslagen en juist op zulke momenten is het fijn dat je begeleider je kan opbeuren.’