Geestelijke verzorger P.J. Bougie
Geestelijke verzorger

P.J. Bougie

Zingeving wordt belangrijker op het moment dat je iets overkomt. 'Ik ben er echt van overtuigd: van alle krachten die de gezondheid bevorderen, is zingeving de sterkste.' (M.Huber)

 

Als u ziek wordt staat uw leven op z’n kop. Het kan zijn dat u het perspectief niet meer ziet. Ik ondersteun u bij het hervinden van perspectief. Ook als u chronisch moet leven met een aandoening vraagt dit veel van u en uw omgeving. Het gaat mij om uw persoonlijke verhaal, uw levenswaarden. Ik bied u een steunend en/of inzicht gevend gesprek. Ik wil u als patiënt begrijpen. Wat is uw persoonlijk zin in het leven. Je meest innerlijke drijfveer. Hoe kunt u vanuit uw eigen innerlijke veerkracht weer verder? Hoe kunt u regie voeren in deze kwetsbare situatie? Of hoe moet ik verder als ik weet dat ik niet meer lang te leven heb? Ik kan u ook bijstaan in het gesprek met de medisch specialist bij het maken van een moeilijke keuze.

 

Sinds 2017 ben ik ook een vertrouwd gezicht binnen ons Palliatief Advies Team. Ik ben al ruim 20 jaar actief binnen de palliatieve zorg, waarbij ik een diepe betrokkenheid voel bij het ondersteunen van patiënten en hun naasten in deze delicate levensfase. Zingeving, ethiek en spiritualiteit staan centraal in mijn werk, omdat ik geloof in de onuitwisbare waarde die deze elementen bieden tijdens het stervensproces. Het is mijn overtuiging dat iedereen, ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging, een behoefte heeft aan perspectief en betekenis. Dit is vooral relevant wanneer we geconfronteerd worden met het einde van het leven. Voor patiënten met een religieuze achtergrond betekent dit vaak ook het vinden van troost in rituelen en het reflecteren op hun leven.

 

In mijn rol als Consulent Levenseinde Vragen, richt ik mij op het ondersteunen van patiënten en hun families bij het maken van moeilijke beslissingen rondom hun behandeling, inclusief het afzien van verdere interventies. Ik sta hen ook bij in het proces van het opstellen van wilsverklaringen en het formuleren van een persoonlijke aanvulling. Het vergemakkelijkt de patiënt om het goede gesprek met de arts te kunnen voeren.

Aandachtsgebieden

Katholiek