Spataderen

Een spatader is een abnormale verwijding van een ader, die niet altijd zichtbaar is. Spataderen of varices komen ook dieper in het been voor, waardoor deze voor het oog niet direct zichtbaar zijn. De aderen bevatten kleppen die terugstroming van het bloed verhinderen. Het is mogelijk dat deze kleppen gaan lekken. Bijvoorbeeld door teveel druk op de kleppen, door verwijding van het bloedvat of door in de basis zwakke klepaanleg. Als de kleppen lekken, neemt de druk onder die kleppen in de ader toe. Hoe meer druk, hoe wijder het bloedvat, waardoor er meer kleppen bezwijken. Na verloop van tijd zijn de gevolgen zichtbaar als spataderen. Spataderen zijn het gevolg van problemen in de oppervlakkige aders. Deze oppervlakkige aders lopen vrij dicht onder de huid. Zij hebben weinig steun van de omgeving en zetten gemakkelijk uit.

In veel gevallen zijn er geen lichamelijke klachten. In die gevallen bestempelen patiënten de spataderen als cosmetisch storend of lelijk. Ook het tegenovergestelde komt voor: wel klachten, maar geen zichtbare spataderen. De klachten uiten zich meestal in de vorm van een moe, loom en zwaar gevoel in de benen. Soms heeft men jeuk, (nachtelijke) kuitkrampen, opgezette enkels of trillingen in de benen (restless legs). In het laatste geval is het moeilijk de benen goed stil te houden of bestaat het gevoel alsof er iets over de benen kruipt. Echte pijn is zeldzaam.

Vergoeding spataderbehandeling

Als u na verwijzing van de huisarts voor onderzoek naar ons ziekenhuis komt, wordt dit vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt wel de hoogte van uw eigen risico. Na het eerste consult en vaatonderzoek bespreekt uw specialist de behandelmogelijkheden of behandelplan met u.

Sommige behandelingen vallen buiten het basispakket en/of buiten de aanvullende verzekering. U kunt dan zelf kiezen om wel of niet te laten behandelen. Deze behandelingen dient u volledig zelf te betalen. Meer informatie over de tarieven leest u in deze informatiefolder.

One Stop Shop spreekuur

Wij hebben op de volgende dagen een One Stop Shop spreekuur voor mensen met spataderen. Hier is een verwijzing van uw huisarts voor nodig.

  • Dinsdagochtend (Franciscus Gasthuis);
  • Woensdagochtend (Franciscus Gasthuis);
  • Donderdagochtend (Franciscus Vlietland).

Tijdens dit spreekuur doorloopt u achter elkaar enkele stappen. Tijdens de eerste afspraak vind er een oriënterend gesprek en onderzoek plaats. Hierna volgt een vaatonderzoek, waarbij niet goed werkende aderen worden opgespoord. Naar aanleiding hiervan krijgt u persoonlijk advies over de meest geschikte behandeling. Het spreekuur duurt 1,5 tot 2 uur.