Verstoring dag- en nachtritme

Bij deze slaapstoornis heeft u een aanhoudend patroon van ontregeling van uw slaap en is uw dag- en nachtritme niet in overeenstemming met wat bij u past. Deze ontregeling van het ritme komt vaak doordat u een langere periode op onregelmatige tijden naar bed gaat of opstaat. Deze stoornis wordt ook wel circadiane slaap- en waakstoornis genoemd.

Oorzaken

  • Jet lag: een slaapprobleem dat bij het toenemen van het intercontinentale vliegverkeer steeds meer voorkomt. Goede adviezen kunnen uw reizen en de periode daarna duidelijk veraangenamen.
  • Werken in wissel- of ploegendiensten.
  • Medicijn- of drugsgebruik.

Om een goede diagnose te kunnen stellen, volgt een afspraak met een van de specialisten van het Slaapcentrum.  

Afdelingen