Pols gebroken

Een polsbreuk is één van de meest voorkomende botbreuken. Bij een polsbreuk is er een breuk van het spaakbeen, ellepijp of beide botten, dichtbij de pols. Soms is er alleen een scheurtje in het bot, maar vaak zijn de botstukken en kraakbeen ook verplaatst. Naast een beschadiging aan het bot, is er ook vaak schade aan de ‘weke’ delen: pezen, spieren en in zeldzame gevallen de vaten en zenuwen.

Gebroken pols kinderen

Vaak blijft een botbreuk bij kinderen beperkt tot het bot zelf, waarbij het botvlies nog heel blijft. Deze breuksoort wordt wel een greenstick of twijgbreuk genoemd. Bij meer dan de helft van de polsbreuken bij kinderen is er sprake van zo'n twijgbreuk en is er geen verplaatsing van de botdelen. Vaak is er alleen een breuk in het spaakbeen en soms ook in de ellepijp. In de meeste gevallen is de stand van de botdelen goed (alleen een klein knakje) en is het 'zetten' van de breuk niet nodig. Als er een verplaatsing van de botdelen wordt gezien op de foto is het 'zetten' van de breuk wel nodig. Soms wordt een hoekstand zo gelaten (hier zijn tabellen voor), omdat kinderbot binnen enkele maanden weer volledig recht groeit.