Oorsuizen (tinnitus)

Oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, uit zich in het waarnemen van geluiden die niet van buiten komen en voor anderen niet waarneembaar zijn. Zo’n geluid kan in alle mogelijke vormen voorkomen: ruisen, piepen, fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht.

De oorzaak van tinnitus is vaak niet te achterhalen. Mogelijke oorzaken van tinnitus zijn een langdurige blootstelling aan lawaai, afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Ook kan tinnitus als bijverschijnsel van andere aandoeningen optreden of ontstaat het als bijwerking van bepaalde medicijnen.