Diabetische voet

Onder een diabetische voet worden verschillende voetafwijkingen verstaan, die ontstaan ten gevolge van:

  • Zenuwafwijkingen (neuropathie);
  • afwijking van de groep bloedvaten;
  • beperkte gewrichtsbeweeglijkheid.

Dit zijn de 3 belangrijkste oorzaken van het ontstaan van een wond aan de voet. Van alle mensen met diabetes, ontwikkelt 40 tot 50% voetafwijkingen. Beschadigingen en wondjes aan de voeten worden vaak te laat opgemerkt. Het ziet er in het begin onschuldig uit, maar het kan leiden tot ernstige infecties. Als wonden aan de voet worden verwaarloosd of onvoldoende worden behandeld, dan kan dit op langere termijn zelfs tot amputatie leiden. Vroegtijdige intensieve wondbehandeling voorkomt onnodige complicaties.

Hoe herkent u de diabetische voet?

  • Droge huid of kloofjes;
  • minder gevoel in de voeten;
  • tintelingen of pijn;
  • vaak koude voeten;
  • wondjes die slecht genezen;
  • verkleuring aan tenen en voeten.