Zwangerschapsvergiftiging en thuismonitoring

U heeft zwangerschapsvergiftiging. In overleg met u en uw behandelend arts is gekozen om u niet langer in het ziekenhuis te houden. Uw zwangerschapsvergiftiging kan thuis gemonitord worden. Dit betekent dat de controles nu tijdens afspraken op de polikliniek en door uzelf thuis worden gedaan. Dit heet thuismonitoring. In deze folder leest u hier meer over.