Verwijderen van een spatader, crossectomie (behandeling)

Samen met uw arts heeft u besloten een spatader via een operatie te laten verwijderen. Deze behandeling heet crossectomie. Het verwijderen van een ader is niet gevaarlijk. Het bloed kan via een andere ader zijn wegvinden. In deze folder leest u meer over deze behandeling.