Sedatie en pijnstilling op de Spoedeisende Hulp

Voor bepaalde ingrepen op de Spoedeisende Hulp kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te geven, maar ook een sederend middel. Dit betekent dat u in een lichte slaap raakt, waardoor u de ingreep comfortabeler ondergaat.

Meer informatie