Polyneuropathie, veroorzaakt door chemotherapie

Polyneuropathie is een aandoening van de zenuwen in armen en benen. Bij sommige polyneuropathieën zijn vooral de gevoelszenuwen aangedaan, bij andere de bewegingszenuwen of beide.

Verschillende chemotherapeutica (geneesmiddelen die toegepast worden bij kanker) zijn schadelijk voor de zenuwen en kunnen hierdoor een polyneuropathie veroorzaken. De medicijnen die vaker een polyneuropathie veroorzaken zijn platinumverbindingen (bijvoorbeeld cisplatinum, carboplatin), taxanen (bijvoorbeeld taxol), vinca alkaloiden (bijvoorbeeld vincristine) en thalidomide. De kans op het ontstaan van een polyneuropathie neemt toe bij een hogere dosis van de chemotherapie. De oncoloog bespreekt voor het starten van chemotherapie met u wat het risico op polyneuropathie is.

Als de gevoelszenuwen zijn aangedaan, kan dit leiden tot tintelingen, een brandende of stekende pijn en een doof of veranderd gevoel. Soms kunt u het gevoel op watten of kussens te lopen. Het bewaren van het evenwicht kan zijn verstoord, vooral bij het lopen op een oneffen ondergrond of in het donker.

Meer informatie vindt u in de folder, die u via deze pagina kunt downloaden.