Perifeer arterieel vaatlijden

Een perifeer arterieel vaatlijden (PAV) betekent dat u een afwijking heeft in een slagader. Deze afwijking is het gevolg van vet in de wand van de slagader en van verkalking van de wand van de slagader. Dit proces noemen we atherosclerose (slagaderverkalking). In deze folder geven wij u een globaal overzicht van de behandeling. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder beschreven.