Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting en verlichting van klachten op het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Niet meer kunnen genezen betekent niet dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn.

Binnen de palliatieve zorg gaat het om zorg en ondersteuning die gericht is op kwaliteit van leven. De duur van deze fase is wisselend, van dagen tot jaren. Bij chronische ziekten zoals COPD, hartfalen, nierfalen en dementie is er veelal een lang traject, bij oncologische aandoeningen vaak korter.

Consultatief Palliatief Team

Om de kwaliteit van de zorg voor de palliatieve patiënt te verbeteren, beschikken onze beide ziekenhuislocaties over een Consultatief Palliatief Team (CPT). Dit team bestaat uit artsen, verpleegkundigen en paramedici. Het CPT ondersteunt en adviseert uw behandelend arts bij vragen omtrent palliatieve zorg.

De zorgverleners uit dit team zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg. De palliatief verpleegkundige inventariseert de hulpvraag en gaat in gesprek met u en uw naasten. Het CPT geeft vervolgens advies aan uw behandelend arts.