Nieronderzoek (MAG3-scan), bij uw kind

Voor uw kind is een onderzoek van de nieren aangevraagd, in medische termen een ‘MAG3-scan’. Dit onderzoek geeft aan of de urine vanuit de nier(en) goed afvloeit naar de blaas. In deze folder vindt u meer informatie. Voor dit onderzoek is het niet nodig dat uw kind nuchter is, dit wil zeggen dat uw kind van tevoren en tijdens het onderzoek gewoon mag eten en drinken. 

Omdat het onderzoek gericht is om te zien of de urine goed afvloeit, is het belangrijk dat er voldoende vocht in het lichaam is. Kinderen vanaf 6 maanden laten wij vaak een extra fles drinken, oudere kinderen een paar glazen water. Soms kunnen kinderen zelf onvoldoende drinken en dan krijgt uw kind extra vocht via het infuus.

In de onderstaande folder leest u meer over het onderzoek.