Mictiecystogram (MCUG), bij uw kind

Bij een mictiecystogram (MCUG) worden er röntgenopnamen gemaakt tijdens het plassen. Een MCG wordt gemaakt om te kijken of er urine van de blaas, via de urineleiders, terug stroomt naar de nieren. Dit onderzoek wordt meestal aangevraagd als uw kind één of meerdere urineweginfecties heeft doorgemaakt. Of als er bijzonderheden op de echo van de blaas of nieren zijn gevonden.

Meer informatie over het onderzoek vindt u in de folder en de voorlichtingsvideo.

Voorlichtingsvideo

Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op deze test, bekijkt u onderstaande video.

Bekijk de voorlichtingsvideo