Kleine ingrepen en onderzoek aan oogleden en traanwegen

Moet u een kleine ingreep (operatie) of onderzoek aan uw oogleden of traanwegen ondergaan? Dan vindt dit in plaats op onze poliklinische behandelkamer (POK). 

Voor kleine ingrepen op de POK is geen ziekenhuisopname nodig. U kunt direct na de ingreep naar huis. Het onderzoek of de ingreep wordt uitgevoerd door 1 van de oogartsen of door de physician assistent. U kunt ook behandeld worden door een arts in opleiding tot oogarts die in de laatste fase van de opleiding is. Deze arts staat onder toezicht van de oogarts.

De onderstaande folder geeft u informatie over de ingrepen en onderzoeken aan de oogleden en de traanwegen.