Keel en/of neusamandelen verwijderen, bij kinderen

Het operatief verwijderen van de keel- of neusamandelen vindt plaats onder een korte, maar volledige narcose. Bij kinderen wordt meestal een operatietechniek gebruikt, die men vroeger ‘amandelen knippen’ noemde: de keelamandelen worden gedeeltelijk verwijderd (‘knippen’). Tegenwoordig worden met een vergelijkbare techniek de keelamandelen helemaal verwijderd. Een speciaal instrument wordt gebruikt om de keelamandelen in 1 beweging als het ware los te woelen van de onderlaag. Meer informatie vindt u in de folder.