Hemodialyse

Bij hemodialyse wordt via een apparaat (de kunstnier) overtollig vocht en afvalstoffen uit het bloed gefilterd. Via een naald wordt het bloed uit uw lichaam door een dialysemachine geleid. Het bloed komt in aanraking met spoelvloeistof, die afvalstoffen en vocht aantrekt. Het bloed komt steeds schoner in het lichaam terug. In het algemeen is per week 10 tot 12 uur dialyse nodig, verdeeld over 3 keer 3 tot 4 uur per week. Voor hemodialyse heeft u een goede toegang tot de bloedbaan nodig. Dit wordt een shunt genoemd. De chirurg maakt hiervoor een verbinding tussen een ader en slagader, waardoor de ader groot genoeg wordt om makkelijk aan te kunnen prikken.

Actieve dialyse

In het Dialysecentrum zijn een aantal plaatsen beschikbaar waar actieve dialyse plaatsvindt. Dit houdt in dat de patiënten zich actief bezighouden met hun eigen behandeling. Dat wil zeggen dat zij zelf zorgdragen voor het aansluiten, controleren en bewaken van het dialyseproces en het afsluiten. Uiteraard in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van uw arts en verpleegkundige. U wordt eerst getraind door de verpleegkundigen op deze unit. Dit gebeurt in overzichtelijke stapjes. Het wordt pas uitgebreid als u zelf en de verpleegkundige vinden dat u dit onderdeel beheerst.

Hemodialyse thuis

Het is ook mogelijk hemodialyse thuis te doen. Dit vraagt een intensieve training. Uw nefroloog en pre-dialyse verpleegkundige kunnen u hierover verdere informatie geven.