EMR onderzoek

Bij een EMR onderzoek worden grote poliepen uit de dikke darm verwijderd met een speciale techniek. Hierbij wordt een deel van de meest oppervlakkige laag van de dikke darm (met hierop de betreffende poliep) via een endoscoop verwijderd. Dit gebeurt door tussen deze oppervlakkige laag en de poliep een speciale vloeistof in te spuiten waarvoor de poliep verder van de darmwand af komt te liggen. Daarna wordt de poliep verwijderd.

De afkorting EMR staat voor: Endoscopisch, gebruik makend van de endoscoop; Mucosa, de meest oppervlakkige laag in de wand van de dikke darm; Resectie betekent verwijderen. De EMR wordt verricht met behulp van een endoscoop (‘endo’ betekent ‘van binnen’ en ‘scoop’ betekent ‘kijker’).

EMR.pdf