DVT/Tromboflebitis

De arts op de spoedeisende hulp (SEH) heeft bij u een trombosebeen, ook wel een diep-veneuze trombose (DVT) genoemd. U heeft veel informatie gekregen van de arts.. Hier kunt u alles nog even nalezen. 

Meer informatie