Palliatieve zorg bij kanker

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting en verlichting van klachten op het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Niet meer kunnen genezen betekent niet dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn. Binnen de palliatieve zorg gaat het om zorg en ondersteuning die gericht is op kwaliteit van leven. De duur van deze fase is wisselend, van dagen tot jaren. 

Veel patiënten hebben behoefte aan steun van anderen. Vaak hebben naasten ook te maken met gevoelens van angst en onzekerheid. Naast steun vanuit familie en vrienden zijn er ook andere mogelijkheden van ondersteuning. Bij het Franciscus Oncologiecentrum zijn er, naast uw arts, consultatief & palliatief oncologieverpleegkundigen werkzaam. Zij kunnen u hulp bieden bij de vragen, onzekerheden en problemen die u mogelijk tegenkomt. Deze folder geeft informatie over de functie en bereikbaarheid van deze verpleegkundigen.