Compliment, suggestie of klacht

Artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers proberen de zorg- en dienstverlening zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de patiënten die het ziekenhuis bezoeken. Gelukkig ontvangen de medewerkers geregeld complimenten van patiënten. Helaas komt het ook wel eens voor dat een patiënt niet tevreden is over de dienstverlening.