Clondinetest, bij uw kind

Binnenkort komt u met uw kind naar Franciscus Gasthuis & Vlietland voor een onderzoek naar de groeihormoonafscheiding. De arts heeft u al over het onderzoek verteld. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen.