Buikdialyse

Buikdialyse, het zogenaamde CAPD (Continue Ambulant Peritoneaal Dialyse), is een vorm van dialyse waarbij de afvalstoffen uit uw lichaam worden verwijderd via het buikvlies. Bij deze vorm dialyseert u zelf thuis en vindt 4 keer per dag plaats. 

Naast CAPD is het thuis ook mogelijk om gebruik te maken van een machine om ‘s nachts buikspoeling te doen, de zogenaamde APD (Automatische Peritoneaal Dialyse). U kunt de dialyse helemaal verwerken in uw dagelijks leven en dus eventueel ook op uw werk uitvoeren.

Voor buikdialyse is een katheter in de buik nodig. Dit is een slangetje naar uw buikholte. Via dit slangetje laat u dialysevloeistof, die nodig is om te spoelen, via uw buikvlies in- en uitlopen. De katheter wordt door een chirurg aangelegd. Na 6 weken ingroei wordt u door de verpleging van het Dialysecentrum getraind om zelf de wisselingen te leren doen. Iedere 6 weken komt u op de polikliniek waar uw bloeduitslagen en medicatie worden besproken. Uw huidpoort (plaats waar de katheter de buik in gaat) en uw ‘spoelschema’ worden bekeken door de nefroloog en PD-verpleegkundige.

De beslissing of u in aanmerking komt voor CAPD of APD ligt uiteindelijk bij uw arts. Uiteraard neemt hij, in overleg met u, deze beslissing.