Alcoholvergiftiging bij kinderen

Alcohol is schadelijk voor de gezondheid, vooral bij jongeren. Wanneer een jongere ten gevolge van alcohol, met of zonder letsel, wordt gezien op de Spoedeisende Hulp, dan volgt een beoordeling. Er wordt gekeken naar de oorzaak en aard van het letsel en de mate van alcoholgebruik. De jongere wordt behandeld aan de gevolgen van de alcoholvergiftiging.

Als de jongere wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan gaat een vervolgtraject in werking. Een gesprek met de kinderarts voor ontslag volgt, en een eventuele vervolgafspraak op de polikliniek Kindergeneeskunde wordt gemaakt.