Overdracht

U krijgt een overdracht mee voor de kraamverzorgende en de huisarts of verloskundige. Hierin staat hoe de periode in het ziekenhuis voor u en uw kind zijn verlopen. Bij ontslag krijgt u eventueel een controleafspraak mee. De afspraak vindt binnen twee tot zes weken na ontslag plaats. Als het mogelijk is doen we dit via een telefonische afspraak.

Indien de verloskundige uw bevalling heeft begeleid, komt zij of hij u, na uw ontslag, in het kraambed bij u thuis controleren. Als de bevalling onder begeleiding van de gynaecoloog plaats heeft gevonden, komt uw huisarts of een verloskundige bij u uit de buurt het kraambed thuis controleren.

Medicijnen

Terug naar pagina over ontslag en nazorg