Doorgaan naar hoofdinhoud

Toestemming delen medische gegevens

Als patiënt heeft u vaak te maken met verschillende zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheker of een specialist uit het ziekenhuis. Voor uw behandeling is het belangrijk dat zij een actueel en compleet beeld hebben van uw gezondheidssituatie en dat zij, als dit nodig is, uw medische gegevens op ieder moment kunnen inzien. Ook ’s avonds, in het weekend en bij spoedgevallen.

Registreer uw keuze via het patiëntenportaal!

Franciscus Gasthuis & Vlietland vraagt u eenmalig om toestemming. U kunt uw toestemming digitaal regelen via het patiëntenportaal. Uw toestemming wordt dan vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier.

  • Ga naar de website: www.franciscus.nl/mijnfranciscus 
  • Log in met uw DigiD
  • Klik in het patiëntenportaal op het tabblad ‘Mijn gegevens’
  • Klik vervolgens op ‘Toestemming geven’

Waarom is toestemming geven nodig?

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Wij mogen deze niet zonder uw toestemming delen met andere zorgverleners buiten het ziekenhuis. Daarom vragen wij uw toestemming.

Waar geeft u precies toestemming voor?

  • Het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor het raadplegen voor of uitwisselen met andere zorgverleners.
  • Inzage van dossier en gebruik van data door medewerkers van het ziekenhuis ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en scholing.
  • Toestemming om per e-mail benaderd te worden voor tevredenheidsonderzoeken.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw medische gegevens. Een zorgverlener kan uw gegevens alleen inzien met uw toestemming en als hij een behandelrelatie met u heeft. Bezoekt u meerdere zorgverleners in ons ziekenhuis? Dan geldt uw toestemming voor alle medisch specialisten en zorgverleners die u behandelen.

Kinderen

Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder/voogd toestemming geven via het patiëntenportaal als u voor uw kind gemachtigd bent. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder/voogd als het kind toestemming moet geven.

Belangrijk

Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw gegevens niet inzien. Ook niet in noodsituaties!

Alternatief

Naast het vastleggen van uw toestemming via het patiëntenportaal heeft u de mogelijkheid om uw toestemming te registreren tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Dit doet u, bij voorkeur, bij de inschrijfbalie. Of geef het door aan de (poli)kliniek waar u onder behandeling bent middels dit formulier

Veel gestelde vragen

Bij het uitwisselen van medische gegevens gaat het om persoonlijke informatie. Daarom is het noodzakelijk dat u goed weet waar u toestemming voor geeft. We hebben een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. Voor meer uitleg kunt u ook deze film bekijken. 

Accepteer de cookies op de cookie pagina om deze content te kunnen bekijken.

Meer informatie

Bij vragen rondom de verwerking van medische gegevens kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming, via e-mailadres fg@franciscus.nl

Om franciscus.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid