Neem deel aan het Ouderenpanel

Al meer dan 100 jaar biedt Franciscus Gasthuis & Vlietland zorg voor en door mensen. Daarbij nemen patiënten de centrale plaats in. Samen is het woord dat Franciscus Gasthuis & Vlietland in alles bindt. Samen denken, samen werken en samen doen om doelen te bereiken en een duurzame toekomst te realiseren. Er wordt samengewerkt met huisartsen, verpleeghuizen, de wijkverpleging, mantelzorgers en vele andere partijen.

Vooral zieke ouderen zijn kwetsbaar en verdienen optimale zorg en aandacht van ons allemaal. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van ‘onze’ ouderen heeft Franciscus een Ouderenpanel opgericht (12 leden). Het Ouderenpanel denkt mee over allerlei onderwerpen waar ouderen binnen ons ziekenhuis mee te maken kunnen hebben.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die actief willen deelnemen aan het Ouderenpanel. Bent u:

  • 65 jaar of ouder en wilt u proactief meedenken met de problematiek van ouderen;
  • bekend bij één of meerdere specialismen (afdelingen) binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland als patiënt, mantelzorger van een oudere patiënt óf op een andere manier betrokken bij ons ziekenhuis;
  • in staat uw eigen mening te vormen en mee te denken met de problematiek van ouderen;
  • bereid advies te geven omtrent verschillende vraagstukken;
  • bereid om eventueel  tussentijds vragen te beantwoorden per email;
  • bereid een aantal keer per jaar (maximaal 4) naar het ziekenhuis te komen voor een bijeenkomst. Wij bieden u een kleine vergoeding voor uw deelname aan deze bijeenkomsten.

Dan horen wij heel graag van u! Heeft u interesse? Stuur een mail met korte motivatie, uw woonplaats en wat uw relatie is met Franciscus naar secretariaat_K&I@franciscus.nl

Wij organiseren in het najaar een informatiebijeenkomst voor nieuwe leden van het Ouderenpanel.