Operatie

De behandeling van kanker bestaat soms uit één of meerdere operaties. Een operatie kan om verschillende redenen plaatsvinden:

  • Het doel kan zijn om u te genezen. Dat wordt gedaan door de tumor in zijn geheel te verwijderen. De operatie vindt vaak plaats in combinatie met chemotherapie en/of bestraling. 
  • Het kan bedoeld zijn om weefsel te verkrijgen om deze te onderzoeken.
  • Of, wanneer genezing niet meer mogelijk is, om klachten te verminderen of de levensduur te verlengen.

Voorbereiding

Voordat u de operatie ondergaat, kan het zijn dat er enkele aanvullende onderzoeken nodig zijn, zoals een bloedonderzoek of een röntgenfoto. Hierna verwijzen we u door naar de intake verpleegkundige, die u verder informeert over de operatie. Vervolgens heeft u een gesprek op de afdeling pré-operatieve screening met de anesthesioloog. Deze arts is verantwoordelijk voor de intensieve zorg, pijnbestrijding en verdoving rondom uw operatie.

De operatie

De duur van de operatie verschilt per behandeling. Na de operatie gaat u eerst naar de verkoeverkamer (de uitslaapkamer op de operatieafdeling) en daarna terug naar de verpleegafdeling.

Na de operatie

Afhankelijk van de operatie wordt u opgenomen op een verpleegafdeling of kunt u na de operatie nog dezelfde dag naar huis. De arts geeft u adviezen over wat u wanneer weer kunt doen. Op de verpleegafdeling krijgt u te horen wanneer u moet terugkomen voor een poliklinische afspraak bij de arts of op het verpleegkundig spreekuur. Het verpleegkundige spreekuur dient voor het verwijderen van hechtingen, sommige routineconsulten en het verbinden van wonden. Het verpleegkundig spreekuur vindt elke werkdag plaats onder supervisie van de arts.