Onderzoek hart- en vaatziekten

Als vasculair - en diabetesverpleegkundigen bieden wij gespecialiseerde zorg aan mensen met hart- en vaatziekten of diabetes. Naar aanleiding van uw situatie stellen wij samen met u een behandelplan op. Wij lichten dit uitgebreid toe en bespreken dit met u en eventueel uw naasten. Daarna informeren, begeleiden en ondersteunen wij u volledig bij de realisatie van dit plan. Met als einddoel: een gezondere levensstijl en verbeterde bloeddruk / bloedsuiker/ cholesterol spiegel. 

Verwijzing Diabetes Vasculair Centrum

U bent door uw huisarts of een arts van het ziekenhuis verwezen voor een onderzoek naar de risicofactoren die bij u hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Het doel van het onderzoek is om alle risicofactoren in kaart te brengen zodat de vasculair geneeskundige een behandelplan voor u kan opstellen.

Sommige risicofactoren kunnen we niet beÏnvloeden zoals leeftijd, erfelijke belasting, geslacht. De andere risicofactoren kunnen worden aangepakt door uw leefstijl te wijzigen of door medicijnen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u vooraf:

1. Afspraakbevestiging
U krijgt een email ter bevestiging van de afspraak met daarin de datum en behandelend specialist. Deze informatie is terug te lezen in MijnFranciscus.

2. Vragenlijst
De vragenlijst dient u vooraf aan uw afspraak in te vullen en in te leveren. De antwoorden op de vragen geven uw arts en verpleegkundige een goed beeld over uw leefgewoonten en eventuele risicofactoren. De antwoorden worden besproken tijdens het spreekuur.

3. Inplannen onderzoeken
Het is belangrijk dat u 2 weken voor uw afspraak voor onderzoek bij het laboratorium bloed- en urine onderzoek laat doen. Plan deze afspraak zelf online in. Op deze manier kunnen wij u zo snel en goed mogelijk behandelen. 

Let op: zonder ingevulde vragenlijst en bloed- en urineonderzoek kunne wij geen juiste diagnose stellen en een behandelplan opstellen.

Dag van het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan door de vasculair verpleegkundige en bestaat uit het doornemen van de ingevulde vragenlijst, het opmeten van de lengte, gewicht, bloeddruk en de buikomvang. Indien nodig worden er ook nog andere lichamelijke onderzoeken gedaan zoals het maken van een hartfilmpje (ECG), een röntgenfoto een IMT meting, aanvullend bloed- en urineonderzoek en/of een bloeddrukmeting.

Aan de hand van deze gegevens worden de risicofactoren om hart- of vaatziekten te krijgen met u besproken en stellen de internist–vasculair geneeskundige en vasculair verpleegkundige samen een behandelplan voor u op. De behandeling bestaat uit persoonlijk advies, ondersteuning bij het aanpassen van uw leefstijl en indien nodig schrijft de internist–vasculair geneeskundige medicatie voor.

Vervolgafspraken

U heeft in het vervolg nog een aantal afspraken met de vasculair verpleegkundige. Tijdens deze afspraken wordt er onder andere gekeken naar:

  • is de bloeddruk gedaald?
  • is het u gelukt te stoppen met roken?
  • is uw overgewicht afgenomen?
  • eet u gezonder?
  • bent u meer gaan bewegen?
  • zijn de cholesterolwaarden in uw bloed verbeterd?
  • is uw algehele conditie verbeterd?

Als het nodig is, worden er aanpassingen in uw medicatie aangebracht. Ook kan de vasculair verpleegkundige u, in overleg met u en uw behandelend arts, doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals de diëtist, oogarts, longconsulente, podotherapeut of diabetesverpleegkundige.