Ondertekening samenwerkingsovereenkomst geboortezorg in nieuwbouw Vrouw & Kind Centrum
Franciscus vernieuwt - nieuwbouw Gasthuis

Franciscus Gasthuis & Vlietland start met de voorbereidingen voor nieuwbouw op locatie Gasthuis. In de nieuwbouw komt onder andere het nieuwe Vrouw & Kind Centrum, met een afdeling Geboortezorg. Bij geboortezorg werken verschillende partners, zoals verloskundigen, kraamzorg en artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis intensief samen. Door gezamenlijk de inrichting van de nieuwbouw voor te bereiden sluit die straks nog beter aan op ontwikkelingen in de geboortezorg.

Om de samenwerking in het nieuwe Vrouw & Kind Centrum tussen alle ketenpartners vorm te geven is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het uitgangspunt is altijd de juiste zorg op de juiste plek te geven en een setting te creëren die zo goed mogelijk bij iedere zwangere en haar zwangerschap past.

Dinsdag 15 februari jl. is digitaal de aftrap gegeven voor de ondertekening van deze overeenkomst door Marjolein Tasche, voorzitter Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland. De samenwerkingspartners, gevormd door verloskundigen van Boven-Maas en Verve en de kraamzorgorganisaties Kraamzorg Rotterdam en De Bakermand, nemen de pen digitaal van haar over. Een feestelijk moment en de start van een vruchtbare toekomst!