Indorama Ventures schenkt groot bedrag voor onderzoek
Indorama - schenking

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft van Indorama Ventures Europe B.V. een gulle donatie ontvangen ter waarde van € 85.000,-. De donatie is bestemd voor 2 onderzoeken. De cheque werd overhandigd aan bestuursvoorzitter Marjolein Tasche en longarts Hans in ’t Veen. Met deze donatie wordt een tweetal onderzoeken ondersteund, welke beiden gerelateerd zijn aan het coronavirus.

Elektrische neus (eNose)

Franciscus onderzoekt samen met het LUMC of het coronavirus in de uitademingslucht te bepalen, of beter gezegd ‘te ruiken’ is. De elektronische neus (eNose) werd al toegepast bij onderzoek naar astma, COPD en zelfs longkanker en nu dan ook voor het opsporen van het coronavirus.

De samenstelling van stoffen in uitgeademde lucht van zieke mensen is anders dan van gezonde mensen. De eNose ruikt het patroon van deze stofjes, overigens zonder precies de moleculen te weten; net zoals wij bijvoorbeeld chocolade of koffie kunnen ruiken. In tegenstelling tot onze menselijke neus kan de eNose ziektes wel ruiken. Dit onderzoek ontvangt een donatie van € 25.000,--.

Extra toediening van zuurstof met Optiflow

Bij de behandeling van coronapatiënten merken de longartsen dat het toedienen van extra zuurstof met de Optiflow positief effect heeft op het ziekteproces van patiënten. Op dit moment wordt nader onderzocht of dit ook wetenschappelijk aangetoond kan worden. In de praktijk merkt Franciscus dat sommige patiënten door de Optiflow langer op de verpleegafdeling kunnen blijven en niet overgeplaatst hoeven te worden naar de Intensive Care. Dit heeft positieve effecten voor patiënten in de herstelperiode. Dit onderzoek ontvangt een donatie van € 60.000,--.

Onze dank is groot

Als Franciscus Vriendenfonds zijn wij Indorama Ventures heel dankbaar voor de gulle gift. Longarts Hans in ’t Veen onderstreept dit van harte: ‘Hoe mooi is het dat een internationaal petrochemisch bedrijf als Indorama Ventures onze medische onderzoeken steunt. In de coronacrisis hebben we het vaak over ‘Samen Sterk’; dit is hier wel een heel mooi voorbeeld van. Hartstikke bedankt!’

Indorama Ventures is een internationaal opererend chemieconcern, actief in Europa, Azië, Afrika en Noord Amerika. Indorama Ventures is de grootste producent van PET voor verpakkingsdoeleinden. PET is ’s werelds meest toegepaste recyclebare plastic en kent talloze toepassingen in verpakkingsmateriaal, zoals de bekende frisdrank- en waterflessen.