Franciscus trots op accreditatie internationaal kwaliteitskeurmerk Qualicor
Qualicor accreditatie 2023

Op maandag 10 juli hebben verpleegkundigen en specialisten van het Scopiecentrum en van de afdeling Dialyse het Qualicor Qmentum Global certificaat voor Franciscus in ontvangst genomen uit handen van Ellen Joan van Vliet, directeur Qualicor Europe. Franciscus Gasthuis & Vlietland is hiermee opnieuw geaccrediteerd. Deze accreditatie is een internationaal kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen en is een middel om de patiëntzorg te verbeteren, veiliger te maken en te borgen. 

Van 18 t/m 20 april vond de overbruggingsaudit plaats. De Qualicor overbruggingsaudit is een tussentijdse toets of het ziekenhuis een betrouwbare, bekwame én veilige organisatie is – en om te kijken waar het nog beter kan. Daarmee onderzoeken zij of het ziekenhuis aan de kwaliteitseisen voldoet, of het ziekenhuis veilige zorg biedt, haar kwaliteit continu verbetert en borgt. De Raad van Bestuur is trots op de inzet die alle medewerkers hebben geleverd, waardoor ons ziekenhuis opnieuw het internationale kwaliteitskeurmerk mocht ontvangen. Marjolein Tasche: ‘Continu verbeteren staat centraal in ons ziekenhuis. Feedback van patiënt, informatie uit diverse toetsingsmomenten en kwaliteitscampagnes leveren continue input om de kwaliteit van zorg te verbeteren’.

Auditteam op bezoek

Tijdens deze audit voeren zogenaamde auditoren, afkomstig uit andere ziekenhuizen en zorginstanties uit Nederland en België, gesprekken met zorgprofessionals uit de hele organisatie. Ze volgen patiënten tijdens hun behandeling en opname, beoordelen ondersteunende processen, zoals bijvoorbeeld hoe de continuïteit van de stroomvoorziening geregeld is en hoe men omgaat met milieuregels. Bij alle processen bekijkt het auditteam of het ziekenhuis en de medewerkers gericht zijn op verbetering. Hoe men tekortkomingen opspoort, afspraken maakt en uiteindelijk of men de verbetering borgt.
Franciscus krijgt eens in de 5 jaar een accreditatiebesluit van Qualicor. Om tot dit besluit te komen worden er vanaf 2024 elke 20 maanden tussentijdse audits uitgevoerd. Het eerstvolgende tussenbezoek vindt plaats in december 2024.