Franciscus start samenwerking met Erasmus MC voor werkgerelateerde longaandoeningen: Werk En Longen-010 (WEL-010)
Werkgerelateerde longaandoeningen (persbericht)

In het topklinische Astma COPD & Allergie Centrum van Franciscus Gasthuis & Vlietland begon Hanna Kuiper – van der Valk, arts in opleiding tot specialist, het spreekuur voor mensen met 'werk gerelateerde longziekten'. Inmiddels is dit spreekuur uitgegroeid tot een centrum waar behandeling, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan: Werk en Longen 010 (WEL-010). WEL-010 is een samenwerking tussen Franciscus en Erasmus MC. 

Hanna zegt: "Iedereen kent wel iemand met astma, COPD, of blijvende longschade. Maar we realiseren ons vaak te weinig dat werk een belangrijke oorzaak kan zijn. Dit betekent soms dat patiënten te lang met een longziekte blijven doorlopen. Het doel van deze samenwerking is dan ook om niet alleen patiënten te behandelen, maar ook meer kennis en bewustwording te creëren. WEL-010 is een samenwerking tussen Franciscus en het Erasmus MC. Wij richten ons op astma en COPD, het Erasmus MC op de zogenaamde interstitiële longaandoeningen (bijvoorbeeld longfibrose) als gevolg van blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk.”

Opleiding en onderzoek komen samen

In het kenniscentrum werken longartsen, verpleegkundig specialisten, een arbeidshygiënist, een bedrijfsarts en een allergoloog/klinisch immunoloog samen. De betrokken specialisten geven ook scholing aan huisartsen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, verpleegkundigen en longartsen. Zo kunnen werkgerelateerde longziekten sneller herkend worden en krijgen patiënten sneller de zorg die zij nodig hebben. 

Bovendien voert WEL-010 ook wetenschappelijk onderzoek uit om de zorg voor patiënten te verbeteren. Woensdag 26 oktober ontving WEL-010 het geweldige nieuws dat er een subsidie van €187.432 is toegekend door ZonMw. Het doel hiervan is de oprichting van een Nederlandse database op te starten waarin medische gegevens van patiënten met werkgerelateerde longaandoeningen in worden geregistreerd. Zo krijgen we veel meer inzicht in het ontstaan van beroepslongziekten en welke factoren daarin meespelen. 

Verwijzing

Mensen met longklachten kunnen (na verwijzing) terecht bij WEL-010 voor diagnostisering, behandeling en advisering over werkgerelateerde longziekten. Als de relatie tussen longklachten en het werk waarschijnlijk wordt geacht, kunnen er in het WEL-010 kenniscentrum longfunctiemetingen op de werkplek, longfunctiemetingen in ‘acute’ situaties en allergologisch onderzoek worden verricht om de relatie met het werk aan te tonen. Door een werkplekonderzoek kan een arbeidshygiënist eventuele risicofactoren in kaart brengen en worden eventueel blootstellingsmetingen verricht. Dat is niet alleen in het belang van de patiënt, maar ook van diens collega’s die mogelijk aan dezelfde stoffen worden blootgesteld. 

WEL-010 geeft elke patiënt uiteindelijk een behandelingsadvies op maat en streeft ook samen met de patiënt naar gezonde werkomstandigheden. Indien nodig wordt contact opgenomen met de eigen bedrijfsarts, huisarts of leidinggevende om de eventuele noodzakelijke maatregelen en het advies te realiseren. Tevens zal in de nabije toekomst gekeken worden of de patiënt wil participeren in het registratie onderzoek.