Franciscus begint duurzame nieuwbouw met Europese financiering
startnieuwbouw

Het ziekenhuis investeert in de zorg van de toekomst met de Klimaatbank van de EU als hoofdfinancier

Het ziekenhuis investeert in de zorg van de toekomst met de Klimaatbank van de EU als hoofdfinancier

  • Franciscus Gasthuis & Vlietland is begonnen met de bouw van een nieuw, duurzaam en energie-efficiënt ziekenhuisgebouw naast het huidige Franciscus Gasthuis in Rotterdam, dat in 2026 zal openen. 
  • Met €80 miljoen komt het leeuwendeel van de financiering van de Europese Investeringsbank. 
  • De nieuwbouw is ontworpen door architect Take Vrijlandt van a/d Amstel architecten met een focus op het welzijn van patiënten, goede werkomstandigheden voor de professionals, en met veel aandacht voor milieuaspecten.

Tijdens een ceremonie is vandaag het startschot gegeven voor de nieuwbouw van het topklinische Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis in Rotterdam. Nadat eerder dit jaar de aannemingsovereenkomsten getekend werden, gaat nu ook de bouw van start. In het bijzijn van de Europese Investeringsbank, de klimaatbank van Europa, en de bouwende partijen* , werden de laatste symbolische puzzelstukjes op hun plaats gelegd. 

nieuwbouw

De nieuwbouw gaat 3 essentiële functies van het ziekenhuis huisvesten; op de begane grond komt het Spoedplein Rotterdam Noord, waar zorgprofessionals van de Spoedeisende Hulp en huisartsenpost samenwerken op één spoedplein; daarboven een toekomstbestendig operatie- en interventiecentrum met de nieuwste operatie- en röntgentechnieken inclusief 2 hybride operatiekamer, zodat patiënten in iedere situatie de best passende behandelingen krijgen; en een Vrouw & Kind Centrum, waar het ziekenhuis nauw samenwerkt met verloskundigen en kraamzorg, passend haar onze normen en ambities voor gezinsgerichte zorg. Het centrum biedt éénpersoonskamers waar ouders of verzorgers bij hun kind op de kamer kunnen verblijven. Ook zijn er verloskamers voor de eerste lijn én een Ronald McDonald Huiskamer.

Niels Honig, voorzitter Raad van Bestuur Franciscus, stelde: ‘Met deze duurzame nieuwbouw investeren wij in de zorg van de toekomst. Voor de inwoners van de regio betekent dit toegankelijkheid van hoogwaardige topklinische zorg en voor zorgprofessionals realiseren wij een moderne prettige werkomgeving. Zo zal veel gebruik worden gemaakt van daglicht, en komt een groot deel van de energiebehoefte via eigen zonnepanelen. De nieuwbouw gaat volledig van het gas af en zal gebruik maken van warmtepompen, energieopslag en energieterugwinning. Dat leidt tot een duidelijk verbeterd klimaatprofiel van het ziekenhuis.’

‘In deze landelijke week van de duurzaamheid is de start van deze nieuwbouw niet alleen een belangrijke mijlpaal voor Franciscus, maar zeker ook een belangrijk signaal naar de Nederlandse zorgsector. Een nieuwbouw die past bij de noodzaak om te verduurzamen. De Europese Investeringsbank probeert als financier haar steentje bij te dragen aan de kwaliteit en duurzaamheid van de zorg. Met name in uitdagende tijden, vanwege corona, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt, is het nog meer van belang dat we het langetermijnperspectief voor ogen houden. Het nieuwe ziekenhuisgebouw past goed in dat perspectief en dus steunen we die plannen graag.’ voegde Kris Peeters, vicepresident van de EIB, toe.

Namens Gemeente Rotterdam was Chantal Zeegers, wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen aanwezig: ‘Ik ben verheugd om aanwezig te zijn bij de start bouw van een duurzaam ziekenhuis! Deze ontwikkeling biedt kansen voor een betere aansluiting op de omgeving, waarbij niet alleen het ziekenhuis wordt vernieuwd, maar ook de omgeving wordt verbeterd. Met een groene openbare ruimte waar je prettig kunt verblijven en recreëren en met goede groene verbindingen voor voetgangers en fietsers. Dit is niet alleen goed nieuws voor de patiënten, maar ook voor alle Rotterdammers. Samen bouwen we aan een gezondere en groenere toekomst voor onze stad.’

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. De Bank is direct eigendom van de EU-lidstaten – Nederland bezit 5,2 % van deze aandelen – en kan daardoor zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. Hierdoor kan de EIB langlopende financiering beschikbaar stellen voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. In de afgelopen vijf jaar heeft de EIB de modernisering en nieuwbouw van ziekenhuizen en klinieken in héél Nederland met meer dan 1,3 miljard euro gesteund.

*De bouwende partijen: Berghege Heerkens bouwgroep, ULC en Unica