Berichtgeving over datalek
Vlag Franciscus

Op donderdag 10 augustus publiceerde de NOS een bericht over een datalek in ons ziekenhuis. Helaas hebben wij moeten concluderen dat er sprake is geweest van een datalek via social media berichtgeving in een besloten Facebook-groep.

Een medewerker van Franciscus heeft in deze groep de aanwezigheid van een patiënt bevestigd. Wij betreuren dit ten zeerste en nemen dit heel hoog op. De desbetreffende patiënt is door ons op de hoogte gebracht van de situatie. De medewerker in kwestie is hierop aangesproken, passende disciplinaire maatregelen zijn genomen en de medewerker voert geen werkzaamheden voor Franciscus meer uit. Daarbij is er ook een melding gemaakt bij de autoriteit persoonsgegevens.