Medicijnen bij uw opname

De apotheek van het ziekenhuis heeft de verantwoordelijkheid over uw medicijnen vlak voor, tijdens en na uw opname in het ziekenhuis.

Medicijnen voor uw opname

Als u in Franciscus Gasthuis & Vlietland een geplande operatie heeft, dan wordt u voor uw operatie opgeroepen op de Pre-operatieve screening. Hier wordt uw thuismedicatie met u geverifieerd door een apothekersassistente. Tevens worden overgevoeligheden en allergieën voor bepaalde stoffen geregistreerd in uw dossier.

Wanneer u ongepland het ziekenhuis binnenkomt, bijvoorbeeld via de Spoedeisende Hulp (SEH), dan vindt medicatieverificatie plaats op de SEH of zo snel mogelijk op de verpleegafdeling waar u bent opgenomen.

Medicijnen tijdens uw opname

Tijdens uw opname worden de medicijnen die u nodig heeft geleverd door de Ziekenhuisapotheek. Soms wordt u gevraagd om uw eigen medicijnen te gebruiken, bijvoorbeeld in geval van oogdruppels of de anticonceptiepil. Soms gebruikt u uw eigen medicatie tijdelijk, totdat de ziekenhuisapotheek uw medicijnen heeft besteld. Gebruik eigen medicijnen alleen in overleg met de verpleging, omdat u anders de medicijnen mogelijk dubbel krijgt.

Het kan gebeuren dat u tijdens uw opname een ander medicijn krijgt dan dat u gewend bent. Hier wordt zorgvuldig naar gekeken, om fouten te voorkomen. Heeft u een belangrijke reden om uw eigen medicijn te gebruiken? Bespreek dit dan met uw arts. 

Medicijnen na uw opname

Voordat u uit het ziekenhuis ontslagen wordt, maakt uw behandelend arts een overzicht van de medicijnen en verbandmiddelen die u thuis moet blijven gebruiken. Hierop staan uw medicijnen en de manier waarop u ze moet gebruiken. U kunt uw medicijnen aan uw bed laten bezorgen voor ontslag of zelf ophalen na uw ontslag.

Eventuele wijzigingen in uw medicijnen worden met u besproken bij ontslag. U krijgt een actueel medicatieoverzicht en een innameschema mee bij uw ontslagmedicijnen. U kunt uiteraard ook uw vragen stellen over de medicijnen.

Informatieoverdracht aan uw apotheek

Nadat u de medicijnen heeft ontvangen, geeft de poliklinische apotheek de informatie over de geleverde medicijnen aan uw eigen apotheek door. Zo blijft uw eigen apotheek op de hoogte van de medicijnen die u gebruikt.