Informatie voor mantelzorgers en familie

Kwetsbare ouderen zijn vaak afhankelijk van hun naasten. Niet alleen thuis, maar ook in het contact met het ziekenhuis heeft u als partner, broer, zus, kind of vriend een belangrijke rol.

Afspraak of onderzoek in het ziekenhuis

Om u en uw naaste tegemoet te komen, zijn er verschillende mogelijkheden: 

Meegaan naar de afspraak

U bent van harte uitgenodigd om mee te gaan naar afspraken op het spreekuur of naar de onderzoeken. Twee horen tenslotte meer dan één. Daarnaast kunt u zelf vaak waardevolle aanvullingen geven tijdens het gesprek met de arts. In sommige behandeltrajecten is het zelfs standaard opgenomen dat u als naaste ook een een-op-een-gesprek heeft met de arts of verpleegkundige.

Combineren van afspraken

Als het voor u en uw naaste beter uitkomt, dan is het vaak mogelijk om meerdere afspraken te combineren. In enkele uren of een dagdeel, worden dan meerdere onderzoeken en afspraken achter elkaar gepland. Dit bespaart u reistijd en maakt het gemakkelijker om de zorg voor uw naaste te combineren met werk of andere bezigheden.

U kunt bij het inplannen aan de balie aangeven dat u de afspraken wilt combineren. Onze doktersassistenten bespreken de mogelijkheden met u.

Extra tijd

Bij het maken van een afspraak bestaat er de mogelijkheid om extra tijd te reserveren voor uw bezoek op de polikliniek. 

Mijn naaste is opgenomen in het ziekenhuis

Is uw naaste opgenomen in het ziekenhuis op de afdeling Geriatrie? Dan kunt u, net zoals thuis, een actieve rol krijgen in de zorg voor uw partner, moeder, broer/zus of vriend. Dit kunt u overleggen met de arts en verpleegkundigen die bij de behandeling betrokken zijn. 

U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om te blijven slapen. Dit heet met een Engelse term 'rooming-in'. Dit is niet alleen mogelijk op de afdeling Geriatrie, maar op alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis.

De zorg thuis

Na opname wordt gekeken of uw naaste weer naar huis kan. En of eventuele extra hulp nodig is. De verpleegkundigen kunnen hiervoor de hulp inschakelen van transferverpleegkundigen. 

Als u vragen heeft over de zorg thuis na opname, dan kunt u dit overleggen met de verpleegkundigen. U kunt dit al doen tijdens de opname, u hoeft hiervoor niet te wachten tot het laatste moment.

Veel gestelde vragen

Wat wordt er van mij als mantelzorger verwacht in het ziekenhuis?

Als mantelzorger/naaste wordt u betrokken bij gesprekken. Bijvoorbeeld als er uitslagen van onderzoeken zijn. Juist ú kunt goed meedenken over de hulp die tijdens het herstel en na de ziekenhuisopname nodig zijn. Daarnaast is de mantelzorger/naaste vrij om tijdens de ziekenhuisopname te helpen bij bijvoorbeeld wassen, aankleden of naar het toilet gaan. Zeker als u als mantelzorger/naaste ook thuis helpt, voelt het vertrouwd als dit tijdens opname wordt voortgezet.

Mag ik (als mantelzorger) blijven slapen?

Ja, u heeft de mogelijkheid om te blijven slapen. Dit noemen wij 'rooming-in'. Dit is niet alleen mogelijk op de afdeling Geriatrie, maar op alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis. 

Als uw naaste is opgenomen in ons ziekenhuis kunt u als mantelzorger/naaste, net zoals thuis, een actieve rol krijgen in de zorg voor uw partner, moeder, broer/zus of vriend. Dit kunt u overleggen met de arts en verpleegkundigen die bij de behandeling betrokken zijn.

Kunnen alle afspraken op 1 dag worden ingepland?

Als het voor u en uw naaste beter uitkomt, dan is het vaak mogelijk om meerdere afspraken te combineren. In enkele uren of een dagdeel, worden dan meerdere onderzoeken en afspraken achter elkaar gepland. Dit bespaart u als mantelzorger reistijd en maakt het gemakkelijker om de zorg voor uw naaste te combineren met werk of andere bezigheden.

U kunt bij het inplannen aan de balie aangeven dat u de afspraken wilt combineren. Onze doktersassistenten bespreken de mogelijkheden met u.

Mag de hond langskomen?

Het is helaas niet mogelijk om (huis)dieren toe te laten in het ziekenhuis in verband met mogelijke infectieziekten. Alleen hulphonden zijn welkom in het ziekenhuis. Na overleg met de deskundige Infectiepreventie kunnen hulphonden worden toegestaan. Neem hiervoor contact op via het centrale nummer.