Leefstijl tijdens uw zwangerschap

Een gezonde leefstijl is belangrijk als u graag zwanger wilt worden, maar ook als u eenmaal zwanger bent. U kunt het beste gezond eten, voldoende bewegen en bepaalde risico’s vermijden. We hebben de belangrijkste adviezen voor u op een rijtje gezet.

Gezonde voeding

Een gezonde en gevarieerde voeding is belangrijk als u zwanger wilt worden of al zwanger bent. Dit is goed voor u en uw kind. Het Voedingscentrum heeft alle belangrijke adviezen voor u op een rijtje gezet. Er is ook een app Zwangerhap. Deze app geeft u meer informatie over gezonde voeding tijdens en uw zwangerschap.

Voorkom infecties

Het is belangrijk om infecties te voorkomen als u zwanger bent of wilt worden. Bepaalde infectieziekten kunnen namelijk schadelijk zijn voor u of uw ongeboren kind. Het RIVM geeft een aantal adviezen voor hoe u infecties tijdens de zwangerschap kunt voorkomen. Bijvoorbeeld: goed uw handen wassen, geen rauw vlees of vis eten en niet zelf de kattenbak verschonen. 

Alcohol, roken en drugs

Als u zwanger wilt worden, is het belangrijk dat u stopt met alcohol drinken, roken en het gebruiken van drugs. Dit geldt ook voor uw partner. Alcohol, roken en drugs hebben namelijk een negatief effect op de vruchtbaarheid. Dit betekent dat u minder makkelijk zwanger wordt. Ook tijdens de zwangerschap kunt u beter geen alcohol drinken, niet roken en geen drugs gebruiken. Dit kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van uw ongeboren kindje. Meer informatie hierover vindt u in de brochure ‘Wat je moet weten over alcohol en roken, voor, tijdens en na de zwangerschap’ van het Trimbos Instituut.

Vliegen tijdens uw zwangerschap

Bij de meeste vliegmaatschappijen kunt u vliegen tot de 34e week van uw zwangerschap. Maar elke maatschappij heeft eigen regels. Controleer dit dus altijd goed bij de maatschappij waar u mee vliegt. Houd in uw planning rekening met de datum van de terugreis. Na 36 weken zullen bijna alle vliegmaatschappijen u weigeren. Dit doen ze omdat ze geen bevalling in de lucht willen riskeren.

De meeste vliegmaatschappijen zullen wanneer zichtbaar is dat u zwanger bent vragen om een zwangerschapsverklaring. Zonder deze verklaring mogen vliegmaatschappijen u weigeren als ze vermoeden dat u hoogzwanger bent. In de zwangerschapsverklaring staat aangegeven, door uw gynaecoloog of verloskundige, hoelang u zwanger bent. De verklaring moet ondertekend zijn, liefst zo recent mogelijk.

Er zijn vliegmaatschappijen die vragen om een Engelstalige doktersverklaring (ook wel 'fit to fly verklaring'). Omdat wij, ook bij een ongecompliceerde zwangerschap, voorafgaand aan de vlucht niet kunnen beoordelen of u werkelijk 'fit to fly' bent kunnen wij deze verantwoordelijkheid niet nemen en geven wij geen fit to fly verklaringen. Wel kunnen wij u, samen met een zwangerschapsverklaring, een brief meegeven waarin we dit toelichten.

Tot slot zijn er zijn vliegmaatschappijen die u ook verzoeken een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Hiermee onderteken je dat de vliegmaatschappij niet aansprakelijk is voor mogelijke complicaties tijdens de vlucht.