Keizersnede

Soms is een natuurlijke bevalling niet mogelijk en wordt een keizersnede uitgevoerd. Een keizersnede is een operatie waarbij het kind via een opening in de buikwand ter wereld komt. De gynaecoloog adviseert een keizersnede alleen als een bevalling via de vagina (schede) niet mogelijk is of te grote risico's met zich meebrengt voor u, uw kind of voor u beiden. Omdat bij een keizersnede complicaties kunnen optreden, wordt de operatie alleen uitgevoerd als er een goede reden voor is.

Als vóór de zwangerschap bekend is dat een keizersnede noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een afwijkende ligging, als de placenta (moederkoek) over de baarmoedermond ligt of als u al meerdere keizersnedes heeft gehad, spreken we van geplande keizersnede of een primaire keizersnede.

Natuurlijke keizersnede (gentle sectio)

Een keizersnede duurt ongeveer 30 tot 60 minuten en vindt meestal plaats onder lokale verdoving (ruggenprik). Zo kunt u toch bewust de geboorte van uw baby meemaken. De baby wordt meestal binnen 10 minuten na het begin van de operatie geboren. Daarna maakt de gynaecoloog de baarmoeder en de verschillende lagen van de buikwand met hechtingen dicht.

In Franciscus willen we de ervaring van een keizersnede dichterbij een natuurlijke bevalling laten komen. Daarom bieden we de 'natuurlijke keizersnede' aan. Dit wordt de gentle sectio genoemd. Bij de natuurlijke keizersnede laten we na de geboorte van het kindje de navelstreng uitkloppen. Hierna wordt de baby bij de moeder op de borst gelegd. Huid-op-huid contact bevordert de binding tussen moeder en kind en brengt de borstvoeding beter op gang. Moeder, kind en partner blijven de hele tijd samen. Wanneer het door medische redenen niet mogelijk is om de natuurlijke keizersnede toe te passen, bijvoorbeeld bij een spoed keizersnede, dan bespreekt uw gynaecoloog dit met u.

Bij een keizersnede mag de partner mee naar de operatiekamer. Heel soms is dit bij een spoedkeizersnede onder narcose (zeldzaam) niet mogelijk. Ter voorbereiding op de keizersnede wordt bij u een blaaskatheter en een infuus ingebracht. De opnameduur na een keizersnede is normaal gesproken 1 nacht. Soms is het nodig om langer te blijven. Dit wordt altijd met u besproken.

Let op: wij maken graag foto's voor u met uw eigen telefoon of camera, als u hier behoefte aan heeft. Het is helaas niet toegestaan om te filmen of een geboortefotograaf mee te nemen naar de keizersnede. 

Een keizersnede tijdens de bevalling

Wanneer pas tijdens de bevalling duidelijk is dat een keizersnede nodig is, spreken we van een spoed keizersnede. Op verschillende momenten tijdens de bevalling kan blijken dat een keizersnede nodig is. Bijvoorbeeld als de gynaecoloog inschat dat er kans is dat de baby zuurstoftekort krijgt of dat de ontsluiting niet verder gaat. Ontsluiting krijgen betekent dat de baarmoedermond open gaat.

Bevallen na eerdere keizersnede

Als u zwanger bent en in het verleden door middel van een keizersnede bent bevallen, staat u voor een keuze: gaat u weer voor een keizersnede of wilt u proberen om op natuurlijke wijze te bevallen? Ongeveer 3 op de 4 vrouwen (75%) die eerder een keizersnede hebben gehad, kiest bij een volgende bevalling voor een natuurlijke bevalling. Voordat u een keuze maakt, is het goed om u te verdiepen in de voor- en nadelen van beide opties. Hiervoor kunt u deze keuzehulp gebruiken. U krijgt ook een afspraak op de polikliniek voor medisch advies.

Wat neem ik mee?

Terug naar bevallen in het ziekenhuis