Inleveren van patiëntmateriaal

U kunt uw patiëntenmateriaal, zoals urine en ontlasting, op 2 manieren inleveren.

  1. U levert het patiëntmateriaal in. Dit kan op al onze locaties waar een bloedprikpunt zit.
  2. U stuurt het materiaal op via de post. Stop daarvoor het aanvraagformulier samen met het patiëntmateriaal in een Safety Bag. Doe de Safety Bag in een verzendenvelop en verstuur deze via PostNL naar:

Franciscus Gasthuis
t.a.v. Medische Microbiologie
Antwoordnummer 40233
3040 VB Rotterdam

Indien nodig, draait u het adresseringskaartje van de verzendenvelop om, zodat u de envelop kunt terugsturen. Let u erop dat op elk ingeleverd patiëntmateriaal de volgende gegevens staan genoteerd.

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Geslacht (vooral bij kweekstok)
  • Afnamedatum
  • Welk materiaal is ingestuurd

Let op: sperma kunt u alleen bij Franciscus Gasthuis en Franciscus Vlietland inleveren op bepaalde tijden. Meer informatie hierover leest u in de folder 'Informatie over spermaonderzoek'. 

Uitslag onderzoek

Het materiaal wordt in het laboratorium geanalyseerd nadat het is ontvangen. U krijgt de uitslag van het laboratoriumonderzoek via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit is uw huisarts of uw behandelend specialist. 

Materiaal dat over is

Restanten van materiaal dat na onderzoek over is, worden 7 dagen bewaard. Bloedrestanten worden 9 maanden bewaard. Van deze materialen kan op verzoek van uw behandelend arts aanvullend onderzoek worden verricht.

Het medisch microbiologisch laboratorium kan uw materiaal ook gebruiken als testmateriaal voor nieuwe onderzoeken. In dat geval is het niet herkenbaar van wie het materiaal afkomstig is.

Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw materiaal voor deze doeleinden, dient u dit bij het laboratorium Medische Microbiologie kenbaar te maken via telefoonnummer 010 - 461 7503. Vermeld hierbij uw verzoek, uw naam, geboortedatum, soort materiaal en afnamedatum. Na de melding wordt uw materiaal voorzien van een sticker met daarop ‘Niet gebruiken voor onderzoek’.