Inleiden van een bevalling

Als u zwanger bent en alles normaal verloopt, wordt er gewacht tot de bevalling vanzelf begint. Soms ontstaat er tijdens de zwangerschap een reden waarom het beter is om niet af te wachten. Dan kan uw gynaecoloog adviseren om de bevalling kunstmatig op te wekken. Dit heet inleiden. De redenen om een bevalling in te leiden zijn heel verschillend, bijvoorbeeld over tijd zijn, gebroken vliezen zonder dat de bevalling start, groeivertraging van uw baby, zwangerschapsvergiftiging of suikerziekte. Het moment van de inleiding wordt zo goed mogelijk met u afgestemd. Bekijk deze film over de inleiding.

Mocht u vóór de geplande datum klachten krijgen of begint de bevalling eerder, neem dan contact op met uw eigen verloskundige of onze polikliniek (als uw afspraken hier plaatsvinden).

De bevalling

Terug naar bevallen in het ziekenhuis