IMT meting

Hart- en vaatziekten zijn in ons land de belangrijkste oorzaak van overlijden. Daarom voert Franciscus Gasthuis sinds januari 2008 als eerste ziekenhuis in de regio jaarlijks een IMT-meting uit. De zogenaamde Intima Media Thickness (IMT-) meting bepaalt in een vroeg stadium de kans op hart- en vaatziekten. Hierdoor verwachten we u een betere behandeling te kunnen geven. 

Tijdens een pijnloos onderzoek maken we een echo van uw halsslagader, die de dikte van de vaatwand in uw halsslagader meet. Hoe dikker deze vaatwand is, hoe meer slagaderverkalking (atherosclerose) er is opgetreden en hoe meer kans u heeft op bijvoorbeeld een hart- of herseninfarct. Bij de uitslag van de meting krijgt u een persoonsgebonden advies, omdat ook leeftijd en andere risicofactoren een belangrijke rol spelen

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw internist bij het volgende bezoek aan de polikliniek.

Vragen en contact

U kunt alleen terecht voor een IMT-meting na doorverwijzing door uw huisarts of uw behandeld arts.