IBDream (persoonlijk online dossier)

IBDream is een persoonlijk online patiëntendossier. Dit dossier en register is ontwikkeld voor patiënten met IBD met als doel de kwaliteit van IBD-zorg te verbeteren en de patiënt meer grip op zijn of haar leven te geven. In uw dossier ziet u onder andere de laboratoriumuitslagen inzien en notities van uw zorgverlener teruglezen. Daarnaast kunt u ook zelf vragen stellen of bijwerkingen melden aan uw zorgverlener. U wordt gevraagd om tweemaal per jaar vragenlijsten in te vullen over uw ziekte en behandeling. Uw persoonlijke gegevens kunnen alleen door u en uw eigen zorgverlener worden bekeken. Het doel is uiteindelijk om de zorg te kunnen verbeteren.