Hormoontherapie

Bij borstkanker wordt altijd onderzocht of de tumor hormoongevoelig is. Dit gebeurt in een pathologisch onderzoek van het tumorweefsel. Als borstkankercellen groeien door de geslachtshormonen oestrogeen en progesteron, wordt de tumor 'hormoongevoelig' genoemd. Als de tumor hormoongevoelig is, komt u in aanmerking voor hormoontherapie. Dat wil zeggen dat u medicijnen krijgt die de eigen hormoonproductie blokkeren of remmen zodat de kankercellen niet meer groeien.

Wat zijn hormonen?

Hormonen zijn stoffen die ons lichaam zelf maakt. Een belangrijke groep hormonen die ons lichaam aanmaakt zijn de vrouwelijke en mannelijke geslachtshormonen. Hormonale therapie beïnvloedt de aanmaak van uw eigen hormonen. Door de therapie wordt de werking van uw hormonen geremd of volledig geblokkeerd. Hierdoor kunnen kwaadaardige cellen stoppen met groeien, kleiner worden of verdwijnen.

Waarom hormonale therapie bij borstkanker?

Welke hormonale behandeling iemand krijgt, hangt af van het stadium van de ziekte en of de vrouw wel of niet in de overgang is. Hoe lang u de medicijnen moet slikken, is ook wisselend. Hormonale therapie kan aanvullend op andere behandelingen worden gegeven, in de hoop daarmee de kans op genezing te vergroten en de kans op terugkeer te verkleinen. Daarnaast wordt deze behandeling toegepast bij uitgezaaide kanker, met de verwachting de kanker tijdelijk terug te dringen, de levensduur te verlengen of de symptomen te verminderen.

Behandeling

Wanneer u start met hormonale therapie, komt u op het spreekuur bij de gespecialiseerd oncologieverpleegkundige of de verpleegkundig specialist oncologie. Zij bespreekt met u hoe de behandeling verloopt, welke bijwerkingen u misschien krijgt en hoe u hiermee om kunt gaan. Daarna vinden de controles plaats bij de internist-oncoloog of de verpleegkundig specialist.

Hormonale therapie volgt u voor een periode van 5 jaar of eventueel langer. De therapie bestaat uit een medicijn in de vorm van een tablet. U neemt deze eenmaal per dag in. Vrouwen (jonger dan 40 jaar) die nog niet in de overgang zijn kunnen aanvullend eens in de 3 maanden een injectie krijgen. Deze injectie legt de werking van de eierstokken (tijdelijk) stil.

Bijwerkingen van hormoontherapie

Voordat u start met de hormoontherapie, krijgt u van de oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist uitgebreide mondelinge voorlichting over de kuur. Hierin worden de meest voorkomende bijwerkingen besproken en krijgt u daarnaast apart de informatie schriftelijk mee.

Naar startpagina Borstkliniek