Franciscus IBD Centrum 

Franciscus IBD Centrum is een expertisecentrum. Hiervoor hebben wij van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) een topklinische erkenning gekregen. Deze erkenning wordt gegeven aan ziekenhuizen die excellente patiëntenzorg verlenen, regelmatig onderzoek doen naar de betreffende ziekte en voldoende opleidingsmogelijkheden hebben.

Bij het IBD Centrum zijn ruim 2.500 patiënten onder behandeling. Het IBD Centrum onderscheidt zich vooral in de unieke organisatie van IBD-zorg in een niet academisch ziekenhuis, waarbij wij continu werken aan het optimaliseren van de patiëntenzorg. Dit doen wij in nauwe samenwerking met patiëntvereniging Crohn & Colitis NL

Het Franciscus IBD Centrum zet projecten op met als doel nieuwe behandelingen en concepten te ontwikkelen waardoor de patiënt betere zorg krijgt. Hierbij heeft het Franciscus IBD Centrum een kartrekkersrol, zowel in de regio als landelijk.

In regio Zuidwest-Nederland participeren onze maag-, darm-, & leverartsen actief in IBD BeterKeten. Hierin bundelen maag-, darm-, & leverartsen uit 8 ziekenhuizen hun kennis en expertise rondom de IBD zorg. Ook levert het Franciscus IBD Centrum een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van IBDream, een register ontwikkelt voor patiënten met IBD. IBDream is een persoonlijk online patiëntendossier en register ontwikkeld voor patiënten met IBD met als doel de kwaliteit van IBD-zorg te verbeteren en de patiënt meer grip op zijn of haar leven te geven.