EarlySense levert positieve bijdrage aan veiligheidsgevoel bij zowel patiënt als zorgverlener

Begin 2017 startte Franciscus Gasthuis & Vlietland met een proef voor een nieuw patiëntveiligheidssyteem, EarlySense. Op de verpleegafdeling Longziekten in Franciscus Gasthuis is een half jaar gebruik gemaakt van het EarlySense systeem, een innovatieve en volledig contactloze manier van patiëntmonitoring. Dit gebeurt met een plat meetinstrument (sensor) onder het matras en registreert de ademhalingsfrequentie, hartslag en bewegingen van de patiënt, zonder dat hij of zij daar hinder van ondervindt. Na een half jaar testen blijkt dat het systeem een positieve bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel bij zowel de patiënt als de professional.

Bekijk het interview met longarts Dr. Hanselaar en verpleegkundige Leon Tikkel over het EarlySense systeem:

External video URL