Duurzaamheid

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft concrete doelstellingen als het gaat om besparing van energie, water, afval en transportbewegingen. Samen met onder andere de gemeente Rotterdam, AgentschapNL, TNO DuCHA en DCMR Milieudienst Rijnmond heeft Franciscus een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te werken aan duurzaamheid en energiebesparing. De milieucoördinator van het ziekenhuis geeft dit vorm en controleert dit.

Onze duurzaamheidsprojecten

Tegengaan van verspilling

Met een interne projectgroep is er, in samenwerking met DCRM, Milieudienst Rijnmond en Diverzio, gewerkt aan het terugdringen van voedselverspilling.

Zuivering ziekenhuiswater

Onze Rotterdamse locatie, Franciscus Gasthuis, is het eerste ziekenhuis in Rotterdam en het derde ziekenhuis in Nederland dat afvalwater uit het ziekenhuis zuivert, voordat dit op de riolering van de gemeente wordt geloosd.

De zuiveringsinstallatie, Pharmafilter, zuivert afvalwater uit het ziekenhuis van onder andere keukens, douches en toiletten. De installatie filtert schadelijke stoffen, zoals medicijnresten en hormoonverstorende stoffen, die zich in het afvalwater van het ziekenhuis bevinden. 

Energiebeheer

De ziekenhuislocaties hebben periodiek overleg met onder andere de milieudienst. Tevens wordt jaarlijks een energiebesparingsplan (EBP) opgesteld waarin alle informatie met betrekking tot energie wordt verwerkt en geanalyseerd. Franciscus Gasthuis & Vlietland neemt voor haar locaties groene energie af bij de energieleveranciers.

Groenvoorziening

Voor het onderhoud van groenvoorzieningen op het terrein van beide ziekenhuislocaties, werkt een hovenier met een duurzaamheid certificaat.

Afval en transport

De medewerkers van Transport zijn opgeleid met een ADR-cursus om veilig producten te ontvangen, te transporteren in het ziekenhuis, onveilige situaties te herkennen en veilig te kunnen afvoeren en klaar te zetten voor de externe transporteur. Jaarlijks wordt er door een externe veiligheidsadviseur een audit gelopen om te controleren of de organisatie voldoet aan de wetgeving.

ARBO en Milieu aanspreekpunten

In Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn er medewerkers werkzaam die ARBO-Milieu-Aanspreekpunten (AMAP) zijn. Zij zijn geschoold om op hun eigen afdeling op het gebied van Arbo en Milieu te kunnen ondersteunen, veilig werken te bevorderen en om te voldoen aan wet- en regelgeving. 

Bedrijfsmilieuplan

Het bedrijfsmilieuplan sluit zoveel mogelijk aan bij de toekomstplannen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het landelijke milieu-duurzaamheidsbeleid in de zorg (Greendeal duurzame zorg).  Bekijk hier het bedrijfsmilieuplan

Milieuplan

In het milieujaarverslag wordt gerapporteerd over de milieubelasting en de milieuprestaties de locaties Franciscus Gasthuis te Rotterdam (GH) en Franciscus Vlietland te Schiedam (VL). Hier is het jaarverslag 2020-2021 te vinden