Chemotherapie

Chemotherapie is een veel voorkomende behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die snel-delende cellen doden of hun celdeling remmen. Daardoor kan de kanker genezen of kunnen tumoren kleiner worden. 

Chemotherapie wordt gegeven via een infuus, tabletten of injectie. Nadat de medicijnen zijn toegediend, verspreiden deze zich via het bloed door het hele lichaam. Zo kunnen ze bijna overal de kankercellen bereiken. Helaas heeft chemotherapie ook effect op de celdeling van gezonde cellen. Hierdoor kunnen verschillende bijwerkingen optreden.

Als u chemotherapie krijgt, ontvangt u van uw oncologieverpleegkundige de Behandelwijzer chemotherapie. In deze behandelwijzer vindt u informatie over: 

  • Wat chemotherapie precies inhoudt; 
  • medicatie, behandeling en mogelijke bijwerkingen; 
  • wanneer u contact op moet nemen en met wie.