Borstsparende operatie

Het kan zijn dat de oncologisch chirurg u heeft doorverwezen naar de plastisch chirurg om te beoordelen of een borstsparende operatie tot de mogelijkheden behoort. Of dit mogelijk is, hangt meestal af van de grootte van de tumor ten opzichte van de grootte van uw borst.

Als de tumor 10-20% van het volume van uw borst inneemt dan is borstsparend opereren vaak mogelijk door weefsel van uw borst te verschuiven en zo de ontstane holte weer op te vullen.

Wanneer de tumor 20%-40% van het volume van uw borst inneemt, dan is borstsparing vaak alleen nog mogelijk door weefsel vanuit de omgeving toe te voegen en zo de ontstane holte weer op te vullen. Dit weefsel bevindt zich meestal onder de borst of meer richting de rug. De aanwezigheid van genoeg weefsel op een van deze plaatsen is een vereiste om de ingreep te kunnen uitvoeren. Wanneer u dit weefsel onvoldoende heeft, kan het mooier zijn om een borstamputatie te ondergaan en de borst in zijn geheel weer op te bouwen.

Wanneer u borstsparend wordt geopereerd dan wordt de borst bijna altijd bestraald. Het doel van de bestraling is de kans op terugkeer van de borstkanker te verkleinen. Maar bestraling kan ook een negatief effect hebben op de vorm van de borst. Er kan verkleuring van de huid optreden, verharding van de borst, krimp van de borst en contourdefecten van de borst kunnen verergeren na bestraling. De radiotherapeut kan u meer informatie geven over de korte en lange termijn voor- en nadelen van bestraling.

Aanvullende ingrepen na bestraling

Bestraald weefsel geneest meestal minder goed. Om deze reden opereren we liever niet een bestraalde borst opnieuw, tenzij er goed doorbloed weefsel aan wordt toegevoegd. Een tepelreconstructie voeren wij niet uit nadat een borst is bestraald. Een tepeltatoeage kan wel worden uitgevoerd.
Mocht u op langere termijn merken dat de borst is gekrompen na de bestraling en er een volumeverschil is ontstaan, dan is misschien verkleining van de andere borst een optie om de borsten meer gelijk te krijgen. Deze ingreep moet wel altijd eerst worden aangevraagd bij de verzekering. Een borstlift van de andere zijde wordt helaas niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Lipofilling

Wanneer u na de operatie nog een contourdefect heeft ter plaatse van de gereconstrueerde borst, dan komt u mogelijk in aanmerking voor lipofilling (opvullen defect met vet wat elders verwijderd is door middel van liposuctie). Er wordt een aanvraag ingediend, als u voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar. Deze eisen kunnen jaarlijks wijzigen.